Trang chủHome > Tin tức > Hoạt động nội bộ và hoạt động xã hội > Khai trương nhà máy sản xuất tôn nhựa

Khai trương nhà máy sản xuất tôn nhựa

Nhà máy tiếp theo được khai trương  nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn

z4022823313508 774b195d9335790d3571794e1bf78209
z4022823313508 774b195d9335790d3571794e1bf78209
z4022823313508 774b195d9335790d3571794e1bf78209 (1)
z4022823313508 774b195d9335790d3571794e1bf78209 (1)
z4022823307044 33e841e5c8635a23263cb2874c1aa888
z4022823307044 33e841e5c8635a23263cb2874c1aa888
z4022823307044 33e841e5c8635a23263cb2874c1aa888 (1)
z4022823307044 33e841e5c8635a23263cb2874c1aa888 (1)
z4022823301520 89ccefe770a09b7572fe065c3c6542c4
z4022823301520 89ccefe770a09b7572fe065c3c6542c4
z4022823300500 da1659d85ef438394255305f70a43cea
z4022823300500 da1659d85ef438394255305f70a43cea
z4022823297674 9f8a5381dc0d2d6be972d314e2a4e29a
z4022823297674 9f8a5381dc0d2d6be972d314e2a4e29a
z4022823287437 ccc11d6448158fadd4f92fad237b1509
z4022823287437 ccc11d6448158fadd4f92fad237b1509
z4022823287444 268fd9d5bc8662a33adfa3eeb51349af (1)
z4022823287444 268fd9d5bc8662a33adfa3eeb51349af (1)
z4022823292163 bdbc075dae8edf938907e275634a82d7 (1)
z4022823292163 bdbc075dae8edf938907e275634a82d7 (1)
z4022823294365 ae76a8114ab420a4acdfb20c43d2f1ec (1)
z4022823294365 ae76a8114ab420a4acdfb20c43d2f1ec (1)
z4022823294365 ae76a8114ab420a4acdfb20c43d2f1ec
z4022823294365 ae76a8114ab420a4acdfb20c43d2f1ec
z4022823279793 db792ab6240eac93ce304da08523b750
z4022823279793 db792ab6240eac93ce304da08523b750
z4022823297674 9f8a5381dc0d2d6be972d314e2a4e29a (1)
z4022823297674 9f8a5381dc0d2d6be972d314e2a4e29a (1)
z4022823277173 14589905f94f773f59b45e807f1f452e
z4022823277173 14589905f94f773f59b45e807f1f452e
z4022823270936 c5399891226f05fd5e097f81a66ff381
z4022823270936 c5399891226f05fd5e097f81a66ff381
z4022823267990 dcf3c3224168273981d57a0d0925ebb3
z4022823267990 dcf3c3224168273981d57a0d0925ebb3
z4022823262738 dd303cd00ec51ed4eb0c8186143781ad
z4022823262738 dd303cd00ec51ed4eb0c8186143781ad
z4022823255719 8fb2be26a4411906e833a65fad40d259
z4022823255719 8fb2be26a4411906e833a65fad40d259
z4022823248814 1ca11cbb6acf230ab0c636226427f293
z4022823248814 1ca11cbb6acf230ab0c636226427f293
z4022823247956 e89826dbc343c8bec2ba0cd4e94e4483
z4022823247956 e89826dbc343c8bec2ba0cd4e94e4483
z4022823243155 32c9b54185f53e4cda55b7c3e6563668
z4022823243155 32c9b54185f53e4cda55b7c3e6563668
z4022823235781 02c82652df732f4b13a6b8dac1cb0a37
z4022823235781 02c82652df732f4b13a6b8dac1cb0a37
z4022265685454 06bf2bbf01138536694b00db507e6208
z4022265685454 06bf2bbf01138536694b00db507e6208
z4022265633222 b5c56da9548599cb96f3698f434fd1e2
z4022265633222 b5c56da9548599cb96f3698f434fd1e2
z4022265597083 bd08c7e0aec5ee6d16de0f9dbd9ecb00
z4022265597083 bd08c7e0aec5ee6d16de0f9dbd9ecb00
z4022265536992 863bf0b3ecf294cebdee3e1ae8e5e6e2
z4022265536992 863bf0b3ecf294cebdee3e1ae8e5e6e2
z4022264559730 2d85b80f96b7b407a17d1b1859b45d56
z4022264559730 2d85b80f96b7b407a17d1b1859b45d56
z4022264470905 1348b2bfa61be0a1e3789dcccc2f2e41
z4022264470905 1348b2bfa61be0a1e3789dcccc2f2e41
z4022262951597 7391b08af8ba661b48519d00ff74c192
z4022262951597 7391b08af8ba661b48519d00ff74c192
z4021137637929 b168a03a107e32004f8c05057e2796fe
z4021137637929 b168a03a107e32004f8c05057e2796fe
z4021137592266 35a8c948afe7e846bd8bbf87e28670fa
z4021137592266 35a8c948afe7e846bd8bbf87e28670fa
z4021137562581 0a578a3517553e5e1cf5e9ea1c4d792e
z4021137562581 0a578a3517553e5e1cf5e9ea1c4d792e
z4021137569348 5d398100f078688643f3943213f2837c
z4021137569348 5d398100f078688643f3943213f2837c
z4021137570012 fe96ab50b3ee88f60c602bc61d28eec2
z4021137570012 fe96ab50b3ee88f60c602bc61d28eec2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0943759119
0943759119
Messenger