Trang chủHome > Tin tức > Thông tin ngành VLXD

13/01/2021
Những loại vật liệu xanh có thể thay thế cho bê tông

Quá trình sản xuất vật liệu bê tông thương phẩm lại thải ra môi trường...

13/01/2021
Sản xuất và tiêu thụ vật liệu xây dựng 2021 có triển vọng tích cực

Thị trường bất động sản được đánh giá là có nhiều tín hiệu tích cực...

14/12/2020
Thời của “VẬT LIỆU XANH”

Hiện nay, cụm từ “vật liệu xanh” (VLX) đã quen thuộc hơn với người sử...

14/12/2020
Lợi ích phát triển công trình xanh trong lĩnh vực xây dựng

Trong những năm gần đây, việc phát triển các công trình xanh thân thiện với...

19/11/2020
Xu hướng sử dụng nhựa làm vật liệu thay thế trong xây dựng

Trong xã hội hiện đại, nhựa đang là sản phẩm gây tiêu cực trong cách...

13/11/2020
Những vật liệu xây dựng thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng

Trong hoạt động xây dựng, sử dụng những vật liệu tiết kiệm năng lượng, thân...

12/11/2020
UBND TP.HCM phê duyệt “Đề án phát triển vật liệu xây dựng đến năm 2030”

Đề án nhằm đưa TPHCM phát triển lĩnh vực vật liệu xây dựng có công...

20/10/2020
Ngành sản xuất vật liệu xây dựng: Phát triển mạnh về số lượng, chất lượng

Trong những năm vừa qua, ngành sản xuất vật liệu xây dựng (VLXD) đã phát...

20/10/2020
Triển vọng thay đổi hoàn toàn thế giới với 7 vật liệu xây dựng xanh

Hiện nay với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thì bê tông không...

29/09/2020
Tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý, giảm thiểu chất thải nhựa

Chỉ thị nêu rõ, ô nhiễm nhựa đang trở thành một trong những thách thức...

16/09/2020
Phê duyệt Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021 – 2030, định hướng đến năm 2050

Tại Quyết định 1266/QĐ-TTg ngày 18/8/2020, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ký ban hành...

0943759119
0943759119
Messenger